TÜRKDEM Dergisinde kare kod uygulamasına geçilmiştir.

TÜRKDERM Dergisi'nde kare kod uygulamasına geçilmiştir